Disclaimer & copyrights

Disclaimer:
Ronald Kars streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die wordt gepubliceerd. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de berichtgeving kan niet worden gegarandeerd dat de informatie steeds correct of volledig is. Ronald Kars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De door Ronald Kars vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem altijd uw eigen beleggingsbeslissingen en plaats altijd een stoploss.

Copyrights:
Alle door Ronald Kars afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Ronald Kars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot onze informatie. De inhoud van onze publicaties mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden Het is de gebruiker van de informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Ronald Kars.