Maand Trend Analyzer

De  mechanische, emotieloze Maand Trend Analyzer wordt gebruikt in de  Maandvisie nieuwsbrief, de overige analyses en de berekende Hotspot data worden toegepast om de gegenereerde signalen op waarde in te schatten en daarmee de resultaten verder te optimaliseren.

Bijgaand een visuele weergave van de in- en uitstap momenten op basis van het algoritme van de Maand Trend Analyzer in 2009 (30% rendement).File 37

 

Bijgaand een nadere uitwerking en inzicht in de zeer krachtige Maand Trend Analyzer resultaten van de afgelopen 15 jaar. 

File 51Let op ! Deze resultaten betreffen dus alleen de genoemde mechanisch verifieerbare Maand Trend Analyzer signalen. De overige analyses en de berekende Hotspot data worden toegepast om de rendementen van de Maand Trend Analyzer verder te verbeteren.

De genoemde resultaten zijn pure AEX punten, zonder hefboom posities.