Maandvisie edities

Rubrieken

Disclaimer

februari 2014

De vraag die maar weinig beleggers zich vandaag de dag afvragen is "Staan we aan de vooravond van een crash op de aandelen markten?". Toch is dit niet verstandig want de bewijzen stapelen zich op en de kans dat een crash van historische omvang de komende weken aanvangt neemt drastisch toe. Visueel gezien schud wellicht onderstaande grafiek, die de huidige koersvorming van de Dow Jones vergelijkt met die in 1929, de bullish georienteerde beleggers wakker uit hun droom. Lees snel verder!

http://www.ronaldkars.nl/node/86472

 

September 2012

De realiteit van de neerwaartse spiraal van deflatie is veranderd ten opzichte van de jaren '30 in een kruising tussen een meerkoppige draak en een kameleon. De kwaadheid en de socio-economische onrust 82 jaar geleden mondde uiteindelijk 10 jaar later uit in de 2e wereldoorlog.  Nu worden er duizenden miljarden uitgegeven om te trachten de zwarte gaten in ons financiele systeem te dichten. De socio-economische omstandigheden verschillen per land, maar bij de zwakkere onder ons zoals Griekenland en Spanje neemt de onrust en boosheid snel toe.

mei 2012

Het was de maand waarin de conservatieve bank JPMorgen een verlies van 1,5 miljard euro bekend maakte.  Een verlies veroorzaakt door een gevaarlijke handelsstrategie in de derivaathandel. Naar het schijnt is het verlies momenteel al verder opgelopen tot 5 miljard euro. Het vreemde is dat JP Morgan met vlag en wimpel was geslaagd voor de banken stress test. De politiek bemoeid zich nu ook met dit issue want het is duidelijk dat het risico beleid van deze (en wellicht andere) veilig gewaande banken naar een niveau is afgezakt dat ongetwijfeld meer regelgeving tot gevolg zal hebben.

Friesland bank

April 2012

Het was de maand van de verslechterende omstandigheden voor de banken. Met een deftig woord heet dit tegenwoordig herkapitaliseren. Stapje voor stapje gaat de spiraal neerwaarts ondanks nagenoeg gratis geld dat beschikbaar wordt gesteld door de ECB.  Naast het vullen van de kas van failliete banken is de laatste tijd en nieuw fenomeen zichtbaar in bankenland, overname van  kleine banken die met de rug tegen de muur staan.

collecte voor pensioenfondsen

Januari 2012

Januari 2012 is de maand waarin het kwartje langszaam begint te vallen bij de Nederlandse bevolking. Het is opvallend dat we niet wat meer naar landen als Spanje en Griekenland kijken om onze toekomst te leren kennen. In deze landen is de werkeloosheid nu al boven de 20% gestegen en de een jeugdwerkeloosheid staat momenteel al boven de 40%!

Langszaam maar zeker begint het door te dringen, het nieuws dat de pensioenfondsen gaan korten op hun uitkeringen dit jaar werd gelaten ontvangen zonder protesten en zonder stakingen.

verdrinken in schulden

November 2011

Het was de maand waarin de Westerse wereld letterlijk dreigde te verdrinken in haar schulden. In Europa liep de rente van de staatsobligaties fors op en dit geeft grote problemen bij de herfinanciering van de aflopende staatsobligaties. Het uitgeven van Euro-obligaties of het aanzetten van de geldpersen zou op korte termijn een aantal extra teugen lucht kunnen betekenen en Europa tijdelijk van de verdrinkingsdood kunnen redden. Een helpende hand van de opkomende economien zou wellicht ook enige soelaas kunnen bieden.

Einstein

September 2011

Het is een maand waarbij de wetenschappelijke theorie op vele vakgebieden ter discussie wordt gesteld. Hoe kan het toch dat zoveel knappe koppen op financieel gebied de enorme schulden crisis niet hebben zien aankomen?  Hoe kan het toch dat alle ramingen op financieel gebied nog immer uitgaan van liniaire progressie totdat het tegendeel wordt bewezen? Waarom wordt het golfmodel hier niet toegepast?

Rellen Londen

Juli 2011

Het was een maand waarbij het geweld in de Europese steden verder toenam. Recent kunnen de onlusten in Londen en andere Engelse steden aan het lijstjenworden toegevoegd. Wanneer met een socio-economische blik wordt gekeken dan kan gesteld worden dat deze onrusten gebeuren juist in een tijd waarbij de hoge economische conjunctuur neerwaarts krult. De aandelen markten dienen als een uitstekende indicator voor de veranderende stemming onder de bevolking. Een hoge werkeloosheid, afbrokkeling van zeker gewaande financiele armslag zoals uitkeringen en pensioen met daarnaast ook nog eens hogere belastingen hebben de vonk gegeven voor de neerwaartse spiraal van dit toenemende geweld. Een spiraal van geweld die pas aan het begin van haar ontwikkeling staat en de komende jaren overheersend zal worden.  

Juni 2011

Het was wederom een maand die bol stond van de neerwaartse spiraal van het Europese schulden moeras. In de pers werd tot op de minuut verslag gedaan van ieder detail over de vraag of de Europese gemeenschap wederom diep in de buidel moest tasten voor Griekenland.  In eigen land was het financiele diepte punt wat mij betreft het nieuwe pensioen akkoord en de wetgeving die het voor de pensioenfondsen mogelijk maakt om nog meer te speculeren met de verplichte en zuur verdiende spaarcentjes van de werkende bevolking....