Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van Ronald Kars worden gebruikt door verschillende type beleggers met een verschillende tijdhorizon en risicoprofiel. Elke nieuwsbrief heeft een modelportefeuille waar posities worden ingenomen. 
Voorgenomen acties voor de volgende handelsdag worden na het sluiten van de markt gecommuniceerd, hierdoor wordt de zo bekende hectiek op de beurs voorkomen en zijn de adviezen voor alle abonnees éénvoudig op te volgen.

Makkelijk voor beginnende beleggers en boeiend voor de ervaren rotten in het beleggersvak door heldere communicatie, duidelijke adviezen, moneymanagement en het toepassen van de specifieke Ronald Kars beleggingsmethodiek.


Maandvisie
Maandvisie is een beleggingsadviesbrief voor de behoudende belegger die enkele malen per jaar in en uit de markt wilt stappen. Er wordt alleen in gestapt als een stijging van de AEX index wordt verwacht, bij dalingen staan we aan de zijlijn. Veranderingen van de positie worden bewaakt en indien van toepassing ontvangt u voor het open gaan van de markt een email. Maandvisie heeft 12 uitgaven per jaar, met een beoogt rendement van +25% per jaar.

Huidige leden gebruiken de maandvisie o.a. voor het behoudende gedeelte van hun portefeuille, voor hun beleggingshypotheek of stamrecht b.v. beleggingen.


Weekvisie

Weekvisie is een beleggingsadviesbrief gericht op de AEX index voor de actieve belegger die 10 tot 15 trades per jaar wilt uitvoeren. Er wordt in- en uitgestapt op basis van de hotshot theorie waarbij de afgesproken moneymanagement regels strikt worden toegepast. Er wordt geprofiteerd van stijgingen en dalingen middels opties, speeders en turbo’s. Weekvisie heeft 45 uitgaven per jaar, met een beoogt rendement van +50% per jaar.

Huidige leden gebruiken de weekvisie voor het offensieve gedeelte van hun portefeuille.

 
Trade2Live 
Trade2Live is een beleggingsadviesbrief gericht op de actieve belegger die minimaal 30 a 40 trades per jaar wilt uitvoeren gericht op wereldwijde aandelen indicie, goud, zilver, dollar, olie, natural gas, mais, tarwe, soja, cacao, koffie, katoen, suiker. Er wordt geprofiteerd van stijgingen en dalingen middels opties, speeders en turbo’s. De Trade2live alerts /updates worden uitgegeven op de momenten dat posities worden ingenomen, gesloten of om de modelportefeuille stand te communiceren. Het beoogde rendement is +100% per jaar.

Huidige leden gebruiken de Trade2live voor het speculatieve gedeelte van hun portefeuille.


Commodity visie
Commoditie visie is een service voor professionele traders en commodity buyers. Deze service is een intensieve forcasting van een bepaalde commodity voor de korte en lange termijn. Voor informatie of een persoonlijk gesprek info commodity service  

 

Informatie over de abonnementen is te vinden onder het kopje abonnementen in het hoofdmenu.