ga naar:
Het voorspellen van een crash is een hachelijk zaak

Cash voor de crash!

Eind april 2012 is dit blog gestart met als doel om verslag te doen van de topvorming en de historische daling die hierop zou volgen. Dit alles gebaseerd op het feit dat een overeenkomst van crashes uit het verleden te herleiden zijn naar de zonne cyclus. De maximale tijdspanne is al direct aangegeven en deze loopt tot de eerste helft van juli.

Dit is de vierde update van 26 juni 2012, volg het live verslag op deze pagina!  O.k, nog even een herhaling van de theorie om het geheugen op te frissen:

Het rekenpunt is een zoneclips, waar een tijdelijke bodem wordt geplaatst (zie groene pijl grafiek). De primaire top wordt één of twee nieuwe manen voor de solareclips geplaatst. De secondaire top wordt geplaatst rond de maaneclips direct na de solareclips waarna de neerwaartse versnelling zal plaats vinden. Het is belangrijk om te beseffen dat in alle grote crashes deze zeldzame timing aanwezig was! De kans dat ook een crash zal plaats vinden is o.a. daarom dan ook zeer groot.  

Op 28 mei schreef ik het volgende:
"De zoneclips vond plaats op 20 mei j.l., de theoretische primaire top viel 2 nieuwe manen eerder op 22 maart 2012 en hiemee valt de secondaire top op de volle maan en maaneclips van 4 juni aanstaande. In een enkele crash uit het verleden startte de crash één volle maan later dan de maaneclips. Een kleine kans dus op historische basis dat de crash niet begin juni maar begin juli 2012 start." 
  

Het heeft er nu dus alle schijn van dat de wereldwijde indicie het pad volgen van een crash begin juli. In het verleden werd dit pad gevolgd door beroemde en beruchte crashes zoals de South Sea Bubble uit 1720 en de Hong Kong crash uit 1997.   Voor alle duidelijkheid, begin juli 2012 is de laatste kans van deze cyclus om een vergelijkbaar patroon neer te zetten als bij beroemde crashes uit het verleden. Echter gezien de timing van de recente koersvorming (zie grafiek) is de kans groot dat de koersen elk moment kunnen afbreken en neerwaarts versnellen.

 

 

 

 

 

 

De huidige zonnecyclus mooi in beeld gebracht. Het is opvallend en te toevallig dat op 3 juni j.l. niet de verwachte secondaire top werd geplaatst maar juist een bodem. Hiermee heeft de index gekozen voor het alternatieve scenario waarbij de lagere top op of rond de volle maan na de zoneclips zal moeten plaats vinden. Gezien de timing van de recente bodem die exact plaats vond op de maaneclips een waarschijnlijk scenario. (de grafiek bevat de orginele tekst, alleen de pijlen zijn omgedraaid)

File 2620

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Op 28 april is de artikelen reeks gestart om vanuit verschillende perspectieven de periode mei, juni, juli 2012 te beschouwen, omdat in deze periode de neerwaartse versnelling wordt verwacht van de huidige lange termijn neewaartse trend.
In dit artikel hoe de Direct Change Indicator presteert en opvolging aan de solar cyclus.

 

 

 

Dit is de derde update van 3 juni 2012, volg de komende maanden het live verslag op deze pagina. 

 

 

 


De Direct Change Indicator is een indicator die de afgelopen jaren door Ronald Kars is ontwikkeld. In 2011 vond een live test plaats met onwaarschijnlijke resultaten (zie artikel homepage). De DCI indicator is ondertusen rustig door blijven gaan met het geven van uitstekende signalen en heeft ook exact het begin van deze cash op 337 prachtig aangegeven. de pause in de daling werd wederom exact aangegeven en het wachten is nu op het volgende signaal van deze heerlijke timing indicator waarover alleen de leden van RonaldKars.nl beschikken.  

 

 

 

De top van de recente daling werd ongeloofelijk nauwkeurig aangegeven door de Direct Change Indicator.File 2569

 

 

 

 

 Dan nog de korte opvolging van de solar cycle crash theorie. In bijgaande grafiek heeft het er alle schijn van dat er significante koersvoming plaats vindt.   

 

 

 

De AEX koers maakt een neerwaartse beweging rond de verwachte datum, komene week wordt spannend!  File 2570

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Een maand geleden is deze blog gestart om verslag te doen van de vooravond, van wat later zal blijken, een crash die zich zal kunnen meten met de grootste crashes ooit. De komende verwoestende daling zal de wereld veranderen zoals haar illustere voorgangers dit ook deden en zal de opmaat zijn voor een scherpe wending in de sociale stemming wereldwijd.  In dit artikel exacte data en een gemeenschappelijk fenomeen van de grootste crashes de afgelopen 400 jaar!

 

 

 

Dit is de tweede update van 28 mei 2012, volg de komende maanden het live verslag op deze pagina.

 

 

 

 

 

 

Wat hebben de Mississippy crash uit 1720, de Dow crash uit 1987, de zilver crash uit 1980, de tulipmania crash uit 1637, de Nasdaq crash uit 2000 en de 1929 Dow Industrial crash gemeen?  Studie van al deze crashes leert dat de gemeenschappelijke factor van deze crashes uit geheel onverwachte hoek komt, al deze crashes vonden namelijk plaatst in relatie met de eclips cyclus...   Eh wat? Wat een gelul...!

 

 

 

 

 

Wellicht daarom ook goed om eens verder te lezen en de koersbewegingen komende weken te volgen. In het kort mag de start van de crash de komende twee weken worden verwacht. Op basis van de geschiedenis is er een kleine kans dat de crash een periode later start dwz begin juli 2012. 

 

 

 

 

 

Wat is dan deze specifieke eclipscyclus die in al deze crashes een rol speelt?

Het rekenpunt is een zoneclips, waar een tijdelijke bodem wordt geplaatst (zie groene pijl grafiek). De primaire top wordt één of twee nieuwe manen voor de solareclips geplaatst. De secondaire top wordt geplaatst rond de maaneclips direct na de solareclips waarna de neerwaartse versnelling zal plaats vinden. Het is belangrijk om te beseffen dat in alle grote crashes deze zeldzame timing aanwezig was! De kans dat ook nu een crash zal plaats vinden is o.a. daarom dan ook zeer groot.

 

 

 

 

 

Op 20 mei vond de zoneclips plaats, bij nagenoeg alle grote crashes uit het verleden het rekenpunt voor de primaire- en secondaire top gevolgd door de neerwaartse versnelling.
File 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook andere meer "normale en geaccepteerde" timing instrumenten zoals de Gann timing, Hotspot theorie en Fibonacci timing geven begin juni 2012 aan als een periode waar significante koersvorming mag worden verwacht.

 

 

 

 

 

De zoneclips vond plaats op 20 mei j.l., de theoretische primaire top viel 2 nieuwe manen eerder op 22 maart 2012 en hiemee valt de secondaire top op de volle maan en maaneclips van 4 juni aanstaande. In een enkele crash uit het verleden startte de crash één volle maan later dan de maaneclips. Een kleine kans dus op historische basis dat de crash niet begin juni maar begin juli 2012 start. File 2548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zon eclipsen zijn een bekend fenomeen waar de maan voor de zon draait en het overdag donker wordt. Met speciale UV- brillen kan dit fenomeen als het zich voordoet worden aanschouwd. Minder bekent is de maaneclips, een situatie waar de aarde zicht exact tussen de zon en de maan bevindt.  

 

 

 

 

 

File 2547

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de eerste update van 28 april 2012, volg de komende maanden het live verslag op deze pagina.

 

 

 

 

 

Het voorspellen van een harde daling is zelfs voor analisten een hachelijke onderneming, er is immers niets te winnen met een dergelijke harde en duidelijke mening. Toch voorziet de Week- en de Maandvisie dat de komende maanden cruciaal zijn voor de financiele wereld. Diverse timing instrumenten wijzen naar mei, juni en juli 2012 als het moment waar tijd en kracht kruisen, een moment dat de koersen hard neerwaarts kunnen keren. Waarom? Lees snel verder......
 
De vraag wat de top uit 2000, de top uit 2002, de bodem uit 2003, de top uit 2007 en de komende top uit 2012 met elkaar gemeen hebben wordt beantwoord met de Fibonacci reeks.
Weet u nog? 1,2,3,5,8,13,21 enz. de verhoudingen van de Fibonacci reeks zijn terug te vinden in vele zaken op aarde, zo ook in de financiele markten.
Het is frappant hoe nauwkeurig toppen en bodems samenvallen met de ver vooraf aangegeven Fibonacci perioden. Mei 2012 geeft wederom een Fibonacci verhouding te zien. Mei 2012 ± 2 maanden beloofd hiermee, net als de meeste voorgaande Fibonacci perioden gelinkt aan de top in 2000, significante koersvorming te laten zien.  

 

 

 

 

 

Met de Fibonacci reeks toegepast op de AEX maandkoersen wordt duielijk dat mei 2012 geen gewone beursmaand zal worden. File 2427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fibonacci relatie spreekt over mei 2012 ± 2 maanden, dus de periode waarover we spreken is mei, juni en juli 2012.

 

 

 

 

 

Beschouwen we de maand mei 2012 verder met een aantal kortere termijn timing instrumenten dan wordt duidelijk dat binnen de maand mei de periode 7 tm 11 zeer hoge ogen gooit als periode waar de koersen een (lagere) top kunnen plaatsen en gedecideerd neerwaarts kunnen keren. Zo valt er een ver vooraf berekende Hotspot periode op 10 mei ± 3 handelsdagen. Ook de gevalideerde Gann cyclus met 6 januari 2012 laat begin mei van zich horen met het plaatsen van het 120 graden punt op 7 mei ± 2 handelsdagen.

 

 

 

 

 

Kortom 2 verschillende kore termijn timing technieken wijzen naar de periode van 7 tot en met 11 mei als kruispunt van tijd en kracht en hiermee is de kans groot dat de wereldwijde indicie op of rond deze periode significante koersvorming zullen laten zien en zoals het er nu uit ziet zal in deze periode een daling aanvangen die zelfs kan uitmonden in een crash. 

 

 

 

 

 

* Ook in juni en juli vinden er kruisingen tussen tijd en kracht plaats, later hierover meer....  

 

 

 

 

 

De door Ronald Kars ontwikkelde Hotspot theorie geeft 10 mei 2012 ± 3 handelsdagen aan als periode vor significante koersvorming. Stijgend naar deze periode toe zou patroonvorming uit het boekje zijn en bevestigen dat we te maken kijgen met een top in deze periode. File 2428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de technieken van de oude meester in de vorm van bijvorbeeld het Gann Wheel met 6 januari 2012 als oorsprong wijst naar 7 mei ± 2 handelsdagen als periode van significante koersvorming.File 2430

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ShareThis
ga naar: